Zaaldienst en de Wedstrijdtafel

Wanneer heb je Zaaldienst en wat houdt dat in? Lees hieronder verder voor de details. 

Zaaldienst en de Wedstrijdtafel Om het hockeyen in de zaal in goede banen te leiden, krijgen de verenigingen de opdracht om zaaldiensten in te regelen.
Bij AMHC vragen we aan de managers van de teams om ouders en familieleden van teamleden in te plannen voor enkele wedstrijden. In de FSG-hal hebben teams van AMHC regelmatig zaaldienst.
Het is ook mogelijk dat een team van Apeldoorn zaaldienst krijgt toegewezen op andere locaties dan onze FSG-hal.  

Eén van de onderdelen van de zaaldienst is de wedstrijdtafel. 

Wanneer heb je als team dienst voor de Wedstrijdtafel?
De Bond bepaalt welke vereniging zaaldienst heeft, doorgaans krijg je als team een blok van 3 á 4 wedstrijden toegewezen.
Op basis van de KNHB Standenmotor kun je zien wanneer jouw team zaaldienst/wedstrijdtafel heeft: het eerstgenoemde AMHC team in het blok van (meestal) 3 wedstrijden heeft zaaldienst/wedstrijdtafel.

In dit voorbeeld heeft Apeldoorn zaalleiding, het team dat deze uitvoert tijdens deze drie wedstrijden is dan MO16-12C:
voorbeeld_zaaldienst_in_de_app.jpg

Om het gemakkelijker te maken voor de managers, vind je bij deze pagina een bijlage met daarin wedstrijdtafel per team per dag (Excelsheet).
Let op: de KNHB Standenmotor is leidend! 

*) Voor de topcompetities gelden afwijkende regels voor aanwijzing van de wedstrijdtafel en arbitrage, lees daarvoor de instructies van de  KNHB goed door en neem dit stroomschema mee om eventuele discussies met tegenstanders snel op te kunnen lossen.

Kom op tijd
Kom ruim een half uur van te voren, voordat de eerste wedstrijd van het blok begint.

De kans bestaat namelijk dat de bezoekende ploeg al op jullie wacht en wil omkleden en inspelen. 

In onze FSG-hal hoeven jullie geen balken neer te leggen (of op te ruimen) want die mogen daar gedurende het hele seizoen blijven liggen. Op andere locaties kan gevraagd worden om de zaal klaar te maken en weer op te ruimen. 

Overdracht
Als vóór jullie een ander team zaaldienst heeft gehad, dan is het verstandig om bijzonderheden door te nemen en in elk geval de kleedkamers samen te controleren.
Jullie zijn vanaf dit moment verantwoordelijk voor de goede gang van zaken, dus je wilt geen "ellende" overnemen van je voorgangers zonder dat je daarvan weet.

Taken van de wedstrijdtafel
De KNHB heeft een uitgebreide beschrijving van de taken van de zaalleiding en de wedstrijdtafel
In een notendop:

Wedstrijdtafel

 • Druk het wedstrijdschema af en neem het mee.
 • Er nemen twee mensen achter de tafel plaats.
 • Eén bedient de klok (zie bijlage voor instructies) en houdt de standen bij op het wedstrijdschema. 
 • De andere bewaakt onder andere dat spelers met een kaart plaatsnemen en weer het veld in mogen.
 • Start- en eindtijd bewaken: er is geen uitloop mogelijk in de zaal. Als je te laat begint, dan duurt de wedstrijd korter. 
 • Let er op dat de scheidsrechters pas de zaal verlaten als de stand in het DWF staat, zie: http://dwf.hockeyweerelt.nl/
 • Na afloop van jullie "zaalblok" stuur je een foto van de standen naar de zaalcommissie (06-nummer en mail staan op het schema).

Zaaldienst overig

 • Let op het schoeisel van de spelers ("geen zwarte zolen").
 • Let op het juiste gebruik van kunststof gespen bij de keepers ("gebruik zaalbandjes, geen metalen gespen").
 • Niet hockeyen in de gangen: let er op dat "rustende" teams, broertjes en zusjes niet in de nabije omgeving van de zaal hockeyen en potentieel schade veroorzaken.   
 • Controleer regelmatig de kleedkamers. Tip: ga altijd met zijn tweeën een kleedkamer in om ongemakkelijke situaties te vermijden. Let er daarbij op welke ploegen gedurende jullie zaaldienst de locatie zullen verlaten. 

  Is er schade aan plafondtegels, lockers, douches en vuilnisbakken die er eerder nog niet was? Spreek de begeleiders daarop aan en neem contact op met de zaalcommissie indien nodig. We moeten schades melden bij de Bond. Zeker na een verhitte wedstrijd is er nog wel eens sprake van schade. We hebben beeldmateriaal uit de verschillende seizoenen waar je van zult schrikken.

Arbitrage

Een ander team van AMHC verzorgt de scheidsrechters, namen en telefoonnummers van de scheidsrechters vind je op het wedstrijdschema.
Voor topcompetities en senioren gelden andere regels, zie evt. het stroomschema van de Bond

Als een scheidsrechter afwezig is, zal het team van die scheidsrechter ("het leverende team") een oplossing/vervanging moeten vinden voor jullie en de teams die de wedstrijden spelen.

Meer info over arbitrage in de zaal vind je hier op onze site.

In het schema staan ook de DWF-codes die nodig zijn om de eindstand in te voeren, voor het geval de scheidsrechter of de coach die niet bij de hand heeft.

Algemeen
Zaalballen
Formeel maakt de Bond geen onderscheid tussen veld- en zaalballen. Teams kunnen inspelen met schone veldballen. We hebben geen speciale tas met zaalballen voor het inspelen.

Horeca
Willen jullie de bezoekende ouders erop wijzen dat bij de hoofdingang dranken te verkrijgen zijn? De horeca zal open zijn tijdens onze wedstrijden. Betalen uitsluitend met PIN.

EHBO
Achter de wedstrijdtafel vind je een vriezer met blessure-ijs (en theedoeken) en een EHBO-koffer.

Mis je iets? Neem dan contact op met de Zaalcommissie, zodat we het snel kunnen aanvullen. 

Tips voor deze pagina? Die zijn altijd welkom! Meld je tip bij de Zaalcommissie via zaal@apeldoornsemhc.nl 

Downloads:

Zaalhockey Overzicht