Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
Telefoon*Mobiel
E-mail
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
*
E-mail factuurontvanger
IBAN nr.
T.n.v.
Activiteiten
HockeyCategorie*
Scheidsnummer
Vragen
Zijn er reeds gezinsleden (en woonachtig op het zelfde adres) lid van AMHC? Indien ja, graag aangeven wie.*
Eerder lid van AMHC geweest? Zo ja, van wanneer tot wanneer*
Hockey ervaring? Zo ja, welk niveau en welke club?*
*
Ouders van jeugdleden worden geacht bardiensten te verrichten op zaterdag en te rijden voor uitwedstrijden.
De contributie kan uitsluitend per incassomachting voldaan worden. De incasso vindt plaats in twee termijnen. Door inschrijving gaat u akkoord met dat de verschuldigde contributie automatisch wordt geincassseerd.
Voor jeugdleden s.v.p. ook het mailadres van de ouders opgeven in het vak mailadres gescheiden door ; en spatie
Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger? Geef in het opmerkingenveld aan welke functie u wilt vervullen.
Vrijwillige coach?
Vrijwillige trainer?
Vrijwillige scheidsrechter?
Vrijwilliger andere functies?
 
Privacy verklaring/Statuten
Bij deze verklaar ik de statuten en privacy verklaring te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan
Hiermee geef ik toestemming voor het gebruik van bv foto's op de website en social media.
Opmerking