Scheidsrechtersregeling

 1. De scheidsrechterscommissie wijst per wedstrijd twee scheidsrechters aan, die de plicht en verantwoordelijkheid hebben om die wedstrijd te fluiten.
 2. Van elk lid wordt verwacht dat hij/zij wekelijks tijdig de website raadpleegt om te zien of hij/zij is aangewezen om een wedstrijd te fluiten.
 3. Om op zaterdag de enorme hoeveelheden jeugdwedstrijden soepel te laten verlopen kunnen alle senioren en veteranen ook op zaterdag worden ingedeeld om te fluiten, tenzij uit de ledenadministratie blijkt dat lid buiten de gemeente Apeldoorn woonachtig is.
 4. Een scheidsrechter dient zich tenminste 20 minuten voor aanvang van de wedstrijd te melden en af te tekenen bij de wedstrijdtafel.
 5. Fluiten blijft een teamverantwoordelijkheid: Kan je onverwachts niet fluiten dan regel je zelf een vervanger van dezelfde categorie uit je eigen team of een ander thuisspelend team.
 6. Coaches en managers kunnen na of ruim voor hun wedstrijd ook opgesteld worden (indien nodig)
 7. Het is de zorg en verantwoordelijkheid van de scheidsrechter om bij verhindering tijdig voor adequate (dat wil zeggen: tenminste van hetzelfde niveau) vervanging zorg te dragen en dit voorafgaand aan de wedstrijd via de email aan de scheidsrechterscommissie door te geven. De scheidsrechter is en blijft ervoor verantwoordelijk dat de door hem/haar aangezochte vervang(st)er daadwerkelijk verschijnt om de desbetreffende wedstrijd te fluiten. Staat er op de site achter de wedstrijd die je moet fluiten dat je begeleid wordt dan mag je niet ruilen want dan komt er een beoordelaar speciaal voor jou naar de club. In geval van nood kan je de begeleider zelf afbellen.
 8. Verschijnt een scheidsrechter te laat voor de wedstrijd die hij/zij moet fluiten, dan wordt dat genoteerd door de wedstrijdtafel. De voorzitter van de scheidsrechterscommissie zal betrokkene hierna onmiddellijk een sanctie opleggen en opnieuw indelen om te fluiten, op een dag en tijd door de scheidsrechterscommissie te bepalen.
 9. Indien de scheidsrechter niet op de sanctie fluitbeurt als bedoeld onder punt 8 verschijnt, volgt een automatische schorsing van het lid en is het lid niet speelgerechtigd in het weekend dat zijn/haar team de eerstvolgende thuiswedstrijd speelt.
 10. De voorzitter van de scheidscommissie zal de schorsingen meedelen aan de betrokken scheidsrechter en tevens de TC-Coördinator + coach of aanvoerder van de schorsing op de hoogte stellen
 11. Tegen de beslissing tot schorsing staat beroep open bij het bestuur. Dit beroep zal schriftelijk bij de voorzitter van de scheidsrechterscommissie  ingediend moeten worden. De schorsing duurt voort totdat het bestuur op het beroep heeft beslist.
 12. De scheidsrechterscommissie(en het bestuur) zal toezien op een strikte naleving van deze regeling, doch behoudt zich het recht voor in incidentele gevallen daarvan af te wijken.
 13. Indien je geblesseerd/langdurig ziek/zwanger bent en daardoor niet kan hockeyen en dit tijdig doorgegeven hebt aan de scheidsrechterscommissie word je gedurende deze tijd niet opgesteld. Zodra er weer gehockeyd gaat worden geeft het lid dit zelf door aan de scheidsrechterscommissie en is de uitzonderingspositie voorbij.
 14. Indien je door welke oorzaak dan ook niet kan fluiten en dit is persoonlijk besproken met de voorzitter van de scheidsrechterscommissie en zij/hij toestemming geeft voor tijdelijke/permanente vrijstelling van fluiten.
 15. Deze regeling treedt in werking vanaf 1 augustus 2011.

 

Arbitrage Overzicht