Sportiviteit & Respect begint bij jou!

De vereniging zijn we allemaal: het begint bij jou!!   

Link: KNHB campagne 2016/17 

Wat is sportiviteit en respect? Vaak ervaren we pas ‘sportiviteit en respect’ (S&R) als het er níet is. Dus wanneer er sprake is van onsportief of respectloos gedrag. Dat is jammer, want met meer kennis en vaardigheden over bijvoorbeeld hoe om te gaan met emoties of conflicten, kan veel persoonlijk leed worden voorkomen. AMHC zet zich dan ook in voor het realiseren van een sociaal veilige en sportieve omgeving, waarin veel aandacht is voor preventie. Dit vertaalt zich in de komende jaren met name in educatie van coaches, trainers, spelers, managers, bestuurders, bezoekers en ouders.

Waar gaat Sportiviteit en Respect over? Sportiviteit gaat volgens AMHC over het naleven van geschreven en ongeschreven regels die bij het hockeyspel horen. We verwachten dat ieder lid van en/of bezoeker op AMHC zich sportief gedraagt. Dat wil zeggen zijn uiterste best doet om zich aan de afspraken en (spel)regels te houden.

Respect gaat binnen AMHC niet alleen over waardering die je hebt voor anderen, maar ook die je krijgt van anderen. Het gaat over het vinden van een balans van geven en nemen. Ieder lid heeft het recht om het hockeyspel te spelen, maar ook de plicht om zijn of haar steentje in de organisatie daarvan bij te dragen. Vele handen maken licht werk, bovendien toon je met jouw bijdrage waardering voor mensen die het hockeyspel voor jou of voor je kinderen mogelijk maken. Sluit je aan als ouder in het bestuur of bij een commissie: bar, scheidsrechter, trainer, feest, toernooi, etc.. We hebben jouw betrokkenheid nodig. De vereniging is namelijk van ons allemaal!

Waarom zijn er op AMHC afspraken en regels? AMHC stelt zich ten doel het hockeyspel te beoefenen en/of te bevorderen. Daarbij is het prettig én nodig goede afspraken en regels te hebben en er ons samen aan te houden. Regels roepen vaak weerstand op, maar hebben ook veel voordelen. Afspraken en regels bieden voor jezelf en voor de ander rust en duidelijkheid. Je weet waar je aan toe bent. Het samenzijn wordt makkelijker en het wordt gezelliger. Met afspraken en regels gebeuren er minder ongelukken. We leren om te gaan met wat kan en wat niet. Het wordt veiliger: ruzie of conflicten kunnen worden voorkomen en niet onbelangrijk: er wordt beter geluisterd. Afspraken maken we dus gewoon!

Wat zijn de afspraken en regels op AMHC? Sommige regels zijn onderhandelbaar, andere niet. Die gelden, punt uit. Een greep uit de regels van AMHC:

Spelregels 11-tal veldhockey: https://www.knhb.nl/app/uploads/2016/12/Spelreglement-Veldhockey-2016-2017.pdf Deelnemers aan hockey dienen de spelregels te kennen en na te leven. In de spelregels ligt de nadruk op veiligheid. Iedereen die deelneemt aan of betrokken is bij het spel moet beseffen dat de veiligheid van anderen niet in gevaar gebracht mag worden.

3-tallen: https://www.knhb.nl/app/uploads/2016/12/Spelregels-3-tallen-seizoen-2015-2016-incl.-spelregelwijziging.pdf  Bij 3-tallen wordt gespeeld op een achtste veld. De teambegeleider is verantwoordelijk voor het ‘verzorgen’ van het team, maakt teamafspraken, de opstelling en wisselt de spelers tijdens de wedstrijd.

6-tallen: https://www.knhb.nl/app/uploads/2016/12/Spelregels-6-tallen-seizoen-2015-2016-incl.-spelregelwijziging.pdf  Bij 6-tallen wordt gespeeld op een kwart veld. De spelbegeleider fluit voor overtredingen, maar is geen scheidsrechter. Voorafgaand aan iedere wedstrijd komen de team- en spelbegeleiders bij elkaar om afspraken te maken. Na de wedstrijd ronden ze gezamenlijk het digitale wedstrijdformulier (DWF) af.

8-tallen: https://www.knhb.nl/app/uploads/2016/12/Spelregels-8-tallen-seizoen-2016-2017-1.pdf   Bij 8-tallen wordt gespeeld op een half veld. De opties voor de zwakkere partij zijn: De zwakkere partij mag een extra veldspeler inzetten

Statuten, art. 10: Ieder lid is verplicht de regels van AMHC na te leven en zich voor, tijdens en na de wedstrijden behoorlijk te gedragen.

Huishoudelijk Reglement, art. 15: De leden hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een verzorgd uiterlijk van het terrein en clubhuis van de vereniging en bevorderen zoveel mogelijk het sportief en fatsoenlijk gedrag van degenen, die zich daar bevinden.

AMHC strategische visie en uitgangspunten 2015-2025:  De vereniging zijn wij allemaal!    

Gewijzigd Technisch Beleidsplan AMHC 2014-2019: Door bewust indelen en door expliciet selecteren, vormen we teams die passen bij ieders ambitie en ieders prestatieniveau.

Gedragsregels 1 en 3: De minimumleeftijd voor het nuttigen, en de verkoop van alcohol in, op of rond AMHC is 18 jaar. Ouderen die alcohol doorgeven aan personen jonger dan 18 jaar worden hierop aangesproken en bij herhaling zal hen de verkoop van alcohol worden geweigerd.

Beknopte taken coach, trainer, manager & ouders: Zonder coach kan/mag team NIET spelen!!!!!   Trainer en coach stemmen de inhoud van de training op elkaar af. De manager/coach zorgt voor het up-to-date zijn van NAW gegevens ouders en kinderen, wedstrijdoverzicht, teamregels, en is verantwoordelijk voor rijschema en organisatie ervan.

Coachmappen 6, 8 tallen, fjes:

Procedure afkeuren velden: De keuring op de dag zelf geschiedt uiterlijk 1,5 uur (afhankelijk van tegenstander) voorafgaand aan de start van de wedstrijden.

Protocol Gebruik Veldverlichting: De verlichting dient te worden uitgeschakeld, indien er geen sport wordt beoefend, noch onderhoud plaatsvindt.

Scheidsrechterregeling: Fluiten blijft een teamverantwoordelijkheid: Kan je onverwachts niet fluiten dan regel je zelf een vervanger van dezelfde categorie uit je eigen team of een ander thuisspelend team.

Wedstrijdtafel: De bezetting van de wedstrijdtafel wordt ingevuld door ouders van verschillende (thuis) spelende teams.

Bardienst: Op zaterdag wordt de bardienst aangevuld met 2 ouders van kinderen uit de (jongste) jeugdteams.

Sportzaken: Ons credo luidt: hockey is een teamsport en dat betekent: je samen inzetten, samen plezier maken, samen trainen, samen wedstrijden spelen, samen winnen en ook samen verliezen. 

 

Lees meer: Waarom Sportiviteit & Respect binnen AMHC

 

Sportiviteit & Respect Overzicht