De Ledenadministratie

Alle gegevens van onze relaties worden beheerd door de ledenadministratie, dit zijn onder andere: leden, vrijwilligers, sponsoren en donateurs.
Hierbij worden niet alleen NAW-gegevens geregistreerd, maar ook de functiegegevens, zoals bestuursfuncties of vertegenwoordigende functies (vrijwilliger, commissielid, etc.), of soort sponsor (hoofd-, club-, team-, bordsponsor, etc.), donateur, etc.

De ledenadministratie wordt beheerd door Annette en Diana Juijn.

AMHC respecteert de Wet Bescherming Persoonsgegevens, vandaar dat de ledenadministratie op toeziet dat de relatiegegevens niet aan derden worden verstrekt. Commissieleden van AMHC hebben onder strikte voorwaarden toegang tot de relatiegegevens die zij voor hun eigen functioneren nodig hebben.

Contact ledenadministratie

Annette en Diana Juijn
ledenadministratie@apeldoornsemhc.nl