Sportiviteit & Respect begint bij jou!

De vereniging zijn we allemaal: het begint bij jou!

Link: KNHB campagne 2016/17 

Wat is sportiviteit en respect? Vaak ervaren we pas ‘sportiviteit en respect’ (S&R) als het er níet is. Dus wanneer er sprake is van onsportief of respectloos gedrag. Dat is jammer, want met meer kennis en vaardigheden over bijvoorbeeld hoe om te gaan met emoties of conflicten, kan veel persoonlijk leed worden voorkomen. AMHC zet zich dan ook in voor het realiseren van een sociaal veilige en sportieve omgeving, waarin veel aandacht is voor preventie. Dit vertaalt zich in de educatie van coaches, trainers, spelers, managers, bestuurders, bezoekers en ouders.  

Waar gaat Sportiviteit en Respect over? Sportiviteit gaat volgens AMHC over het naleven van geschreven en ongeschreven regels die bij het hockeyspel horen. We verwachten dat ieder lid van en/of bezoeker op AMHC zich sportief gedraagt. Dat wil zeggen zijn uiterste best doet om zich aan de afspraken en (spel)regels te houden.

Respect gaat binnen AMHC niet alleen over waardering die je hebt voor anderen, maar ook die je krijgt van anderen. Het gaat over het vinden van een balans van geven en nemen. Ieder lid heeft het recht om het hockeyspel te spelen, maar ook de plicht om zijn of haar steentje in de organisatie daarvan bij te dragen. Vele handen maken licht werk, bovendien toon je met jouw bijdrage waardering voor mensen die het hockeyspel voor jou of voor je kinderen mogelijk maken. Sluit je aan als ouder in het bestuur of bij een commissie: bar, scheidsrechter, trainer, feest, toernooi, etc.. We hebben jouw betrokkenheid nodig. De vereniging is namelijk van ons allemaal!

Waarom zijn er op AMHC afspraken en regels? AMHC stelt zich ten doel het hockeyspel te beoefenen en/of te bevorderen. Daarbij is het prettig én nodig goede afspraken en regels te hebben en er ons samen aan te houden. Regels roepen vaak weerstand op, maar hebben ook veel voordelen. Afspraken en regels bieden voor jezelf en voor de ander rust en duidelijkheid. Je weet waar je aan toe bent. Het samenzijn wordt makkelijker en het wordt gezelliger. Met afspraken en regels gebeuren er minder ongelukken. We leren om te gaan met wat kan en wat niet. Het wordt veiliger: ruzie of conflicten kunnen worden voorkomen en niet onbelangrijk: er wordt beter geluisterd. Afspraken maken we dus gewoon! 

Waarom Sportiviteit en Respect binnen AMHC?

We willen dat iedereen plezier heeft op de Apeldoornse Mixed Hockey Club (AMHC). Want plezier daar draait het om. Plezier in het spelletje en plezier in de omgang met elkaar. Zowel op als rondom het veld. 

Plezier maken en hebben lukt echter alleen als er een veilige omgeving is waar sportief en respectvol met elkaar wordt omgegaan. Waar iedereen welkom is, ongeacht etniciteit, geloof en geaardheid en waar ruimte is voor groei.

Het realiseren van een veilige omgeving kunnen we niet alleen. Samen met alle andere 1150 leden, ouders en bezoekers zijn we hiervoor verantwoordelijk. We zijn een vereniging waar zowel leden als bezoekers te gast zijn. Dat lang niet altijd iedereen zich ook als gast gedraagt blijkt onder andere uit de enquête, die in 2016 is afgenomen op AMHC. Bijna alle respondenten geven aan weleens geschrokken te zijn van een reactie van een toeschouwer, zoals het beledigen van een scheidsrechter of schelden op elkaar. Dergelijk gedrag komt het plezier, de fysieke en sociale veiligheid in de sportbeleving niet ten goede.

Lees hier meer over de volgende onderwerpen:
Hoe maken we teamafspraken?
Sportiviteit en respect begint bij jou!
Waarom Sportiviteit & Respect binnen AMHC?
Infopunt: wat kan ik bijdragen?
Sportiviteit & Respect: links

De commissie Sportiviteit en Respect zet zich binnen AMHC in om aandacht te schenken aan het stimuleren van sportief en respectvol gedrag. De commissie vraagt aandacht voor KNHB-campagnes, de AMHC-regels, opvoed-tips, tricks en links via de AMHC-website en in de Mixer. 

De commissie denkt en werkt vanuit de groeimindset:

Doelen stellen we om onszelf te verbeteren
Uitdagingen gaan we aan
Fouten zien we als leermoment. We werken aan een groter doorzettingsvermogen
Inzet is nodig om te ontwikkelen
Feedback is hulp waar we beter van worden

Tips en tops zijn van harte welkom. DE VERENIGING ZIJN WIJ ALLEMAAL.

 

 

 

 

Beleid Overzicht