Vertrouwenscontactpersoon AMHC

AMHC wil een hockeyclub zijn waar iedereen zich veilig voelt en met plezier hockeyt. Daarom vinden we het belangrijk om onaangename en ongewenste zaken zoals pesten, (seksuele) intimidatie of discriminatie binnen onze club te voorkomen en waar nodig bespreekbaar te maken.

Hiervoor zijn er twee Vertrouwenscontactpersonen aangesteld. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor hockeyers, ouders, toeschouwers, commissieleden, vrijwilligers, en/of bestuursleden met een klacht of een vraag met betrekking tot de algemeen geldende gedragsregels. 

“De belangrijkste rol van de vertrouwenscontactpersoon is om jouw gevoelens serieus te nemen, je inzicht te geven in de situatie en te adviseren hoe jij hier het beste mee om kunt gaan. De vertrouwenscontactpersoon gaat hier vertrouwelijk mee om en laat de regie van het te volgen traject altijd bij jou.”

Met wat voor vragen kun je bij de vertrouwenscontactpersonen terecht?

Als je vragen hebt of de manier van omgaan met elkaar binnen jouw team klopt, dan ben je welkom bij de vertrouwenscontactpersoon. De vragen die je hebt kunnen bijvoorbeeld gaan over:

  • pesten en gepest worden;
  • het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort;
  • grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig;
  • een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft;
  • je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team;
  • je vraagt je af of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is;
  • iemand heeft je direct of indirect beschuldigd van ontoelaatbaar gedrag.

Met welke vragen kunnen de vertrouwenscontactpersonen je niet helpen?

  • meningsverschillen met trainers of coaches
  • klachten over teamindelingen
  • sportinhoudelijke vragen

Hoe zijn de vertrouwenscontactpersonen bereikbaar?
Het mailadres is vertrouwen@apeldoornsemhc.nl. Als je je telefoonnummer achterlaat dan word je zo spoedig mogelijk door één van de vertrouwenscontactpersonen teruggebeld.

Wie zijn de vertrouwenscontactpersonen?

Mieke van der Linden
Als mediator bij mijn bureau DOOR1DEUR voer ik dagelijks vertrouwelijke gesprekken die vaak emotioneel beladen en persoonlijk zijn. Ik hockey met veel plezier met de trimmers en het bedrijfshockeyteam DOOR1DEUR. Daarnaast ben ik voorzitter van de Stichting Bedrijfshockey Stedendriehoek. Dit staat los van AMHC en dus ook van mijn nevenfunctie als vertrouwenscontactpersoon.

Jeanine van de Haar
Ik ben getrouwd met Arian en we hebben 2 hockeyende zonen. Zelf hockey ik met veel plezier al jaren bij de trimmers op donderdagavond en speel ik bedrijfshockey. Bij AMHC ben ik o.a. jarenlang betrokken geweest bij het organiseren van het Top-toernooi en ben ik teammanager geweest van de teams van mijn zonen. Verder werk ik bij MAM’s Kinderopvang. Ik kijk uit naar mijn nieuwe rol binnen AMHC als vertrouwenscontactpersoon.

Informatie en contactmogelijkheden buiten AMHC

Centrum Veilige Sport Nederland (NOC*NSF)
Als je liever contact hebt met iemand van buiten de vereniging dan kun je contact opnemen met het Centrum Veilige Sport. Het emailadres is centrumveiligesport@nocnsf.nl

Er is een telefonische hulplijn die op werkdagen gratis bereikbaar is van 8:30  tot 17:30 uur.
Het telefoonnummer is 0900 – 2025590.  Anoniem contact is ook mogelijk via Speak Up. Anoniem chatten kan via FIER. Klik hier voor de contactmogelijkheden. Voor meer informatie zie de website www.centrumveiligesport.nl. 

De Stilte Verbroken
In 2017 startte Renald Majoor met de stichting De Stilte Verbroken. Doel van de stichting is om grensoverschrijdend gedrag in de sport uit te bannen.  Als je vragen hebt over grensoverschrijdend gedrag kun je ook bij deze stichting terecht. 

Sporters helpen Sporters
Slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen de sport kunnen via de website www.sportershelpensporters.nl in contact komen met lotgenoten die er speciaal op getraind zijn om luisterend oor en vraagbaak te zijn. Contact opnemen kan via mail info@destilteverbroken.nl of een bericht via 06-37556978. 'Sporters Helpen Sporters' is een initiatief van stichting De Stilte Verbroken.