Meer en andere meetmomenten gedurende het jaar.

Op basis van de goede ervaringen afgelopen jaar, gaan we nog frequenter observaties invoeren gedurende het hele jaar, om zo de samenstelling van de teams voor het daaropvolgende seizoen soepeler te laten verlopen. We doen dit om een vollediger en beter beeld te krijgen van de kinderen. Het uiteindelijke doel is dan ook dat een kind in een team speelt wat het beste bij hem of haar past, zowel qua ontwikkeling als qua spelplezier. Dit geldt dus voor zowel de breedte- als de lijnteams. Je haalt op deze manier bij alle betrokkenen ook de druk weg van de selectiemomenten aan het einde van het seizoen.

Hoe gaan we dit nu praktisch organiseren:
Tweemaal per jaar centrale onderlinge wedstrijdjes met wisselende samenstelling van spelers, namelijk 1 in het najaar en 1 in het voorjaar;
Inzicht van trainers en coaches via “Theo”, het nieuwe spelervolgsysteem (waar u binnenkort apart over wordt geïnformeerd) 

 

Input van observaties van Technisch kader;

Ad 1 Centrale onderlinge wedstrijdjes met wisselende samenstelling
Tijdens onderlinge wedstrijden zal de focus liggen op het vaststellen van het niveau van individuele spelers ten opzichte van andere spelers. De wedstrijdjes zullen met regelmatig wisselende bezetting gespeeld worden. 

Ad 2. Inzicht van trainers en coaches via ‘Theo’
De input van trainers en coaches uit de wedstrijden en trainingen is heel erg belangrijk om een beeld van een speler compleet te krijgen. Die input gaat naast techniek, vooral ook om gedrag, houding en inzet tijdens wedstrijden en trainingen. Naast wat een speler kan, gaat dat om de vraag of een speler voortdurend bezig is om beter te worden. Maar ook: is een speler altijd op tijd, stelt hij of zij zich goed op tijdens trainingen, etc.
Voor die input wordt sinds begin van dit seizoen de app ‘Theo’ gebruikt. De staf van AMHC gebruikt “Theo” om trainers en coaches te informeren over trainingsvormen, maar het is ook een gebruiksvriendelijk speler volgsysteem. Op deze manier krijgen we inzicht op alles wat nodig is: teamoverzichten, presentielijst, beoordelingsformulieren, trainingstijden en oefenstof. Op korte termijn worden trainers en coaches uitgenodigd hun beoordelingen aan te leveren. Deze kunnen we dan direct ook gebruiken als input voor het eerste centrale meetmoment in november.

Ad 3 Input van observaties van Technisch Kader
Naar aanleiding van bevindingen uit de eerste 2 punten kan er aanleiding zijn om spelers nog eens, of extra, te bekijken op specifieke punten tijdens hun eigen trainingen of wedstrijden. Dit zal vanuit de technische staf opgestart worden en indien daar aanleiding toe is afgestemd worden met de huidige trainer/coach. 

De planning:
19 oktober t/m 2 november – uitnodigingen THEO beoordelingen APP voor Coaches
12, 13, 19 en 20 november – meetmomenten 1e seizoenshelft (precieze planning volgt aankomende week)

Met deze aanpak denken we weer een verbetering aan te brengen aan het proces van de afgelopen jaren. Omdat we ons zelf als staf ook continu willen verbeteren zullen we ook deze aanpassing na elk moment uitgebreid evalueren en daar waar nodig bijstellen.

Clubnieuws overzicht