Algemene Ledenvergadering 3 november 2020

Aan de ereleden, leden van verdienste, leden en ouders van leden van de Apeldoornse Mixed Hockeyclub,

Namens het bestuur van AMHC nodig ik u graag uit voor de Algemene Ledenvergadering, die gehouden zal worden op dinsdag 3 november 2020, aanvang 20.15 uur.
De ALV zal, voor het eerst in de geschiedenis van AMHC, digitaal plaatsvinden. Dat betekent dat wij, voor een ordentelijk verloop, ook wat andere spelregels zullen moeten hanteren. Daarover volgt binnenkort meer informatie.

De agenda beperkt zich tot de meest urgente onderwerpen die, statutair, een besluit van de leden vergen. Zo zullen wij onder andere de jaarcijfers van het afgelopen seizoen bespreken, inclusief een verslag daarover van de Kascommissie, de ALV verzoeken daarover het bestuur decharge te verlenen en de begroting voor dit seizoen vaststellen. 
Ook bespreken wij een voorstel voor een lease-constructie van het nieuwe clubtenue, naar aanleiding van de deal die AMHC is aangegaan met DAKA en Indian Maharadja. 
Wij zullen ook afscheid nemen van 2 bestuursleden: Anne-Marie Nijman en Thomas Nobels. Zoals al in januari tijdens de ALV kenbaar gemaakt, draagt het bestuur Wieger Droogh als opvolger van Thomas voor. De taken van Anne-Marie zullen vooralsnog door het bestuur opgepakt worden. Tenslotte bespreken wij een lang gekoesterde wens voor het parttime lidmaatschap.

Op de site zullen, na inloggen, hier de relevante stukken zo spoedig mogelijk te vinden zijn. Wij kunnen daarbij de gebruikelijke 14 dagen termijn niet helemaal in stand houden en vragen daarvoor uw begrip. Desgewenst kunt u de stukken ook via de secretaris van het bestuur opvragen. Juist in deze bijzondere tijd is uw bijdrage, mening en suggestie belangrijk voor ons en wij zien u dan ook graag op 3 november aanstaande op het scherm. 

Met sportieve groet,

Edgar Breed
Voorzitter Apeldoornse Mixed Hockey Club

Clubnieuws Overzicht