Sponsor in Beeld: De Rabobank

Samen bouwen we aan een toekomstbestendige club
Als Rabobank staan we midden in de samenleving en dragen we graag bij aan de ontwikkeling daarvan. ‘We zien dat verenigingen, stichtingen en clubs kampen met teruglopende bijdragen van lokale overheden, teruglopende ledenaantallen en een gebrek aan vrijwilligers en goede bestuurders. En dat terwijl verenigingen en stichtingen juist een belangrijke maatschappelijke rol vervullen’, aldus Sjoerd Scholte, directievoorzitter Rabobank Apeldoorn en omgeving. ‘Daarom stellen we als Rabobank het verenigingsleven centraal binnen onze sponsoring. We focussen ons daarbij niet alleen op financieel gebied, maar juist ook op intensieve begeleiding van clubs om hun verenigingsambities in te vullen.’

Verenigingsondersteuning
Als trotse hoofdsponsor van AMHC zijn we binnen het sponsorship gestart met het traject ‘Rabo Verenigingsondersteuning. Onder begeleiding van een procesbegeleider kijken we naar de uitdagingen (‘Droom’) van AMHC en proberen samen met de leden tot oplossingen te komen. Het fundament onder AMHC staat al stevig, maar gezamenlijk kijken we waar we verder kunnen groeien. Helaas gooit Covid momenteel roet in het eten. Sjoerd: ‘Dit traject willen we juist doen vanuit ledenbetrokkenheid, waarbij leden en ouders van leden goed vertegenwoordigd zijn. Hoe denken zij over zaken? En hoe zorgen we dat AMHC een financiële gezonde vereniging blijft, ook in de toekomst? We hopen dit traject snel weer een boost te kunnen geven, zodat de eerste resultaten van het verenigingsprogramma zichtbaar kunnen worden. Samen maken we het verenigingsleven sterker en dragen we bij aan een betere en gezonde leefomgeving’.

We wensen alle leden van AMHC een gezond en sportief seizoen toe!

Clubnieuws Overzicht