Vier inspirerende ledensessies!

Begin maart organiseerden we een viertal ledensessies. Het was ontzettend inspirerend om onder leiding van Wilco Huisman van Rabobank Apeldoorn met elkaar in gesprek te gaan, met enthousiaste en nuttige input van enkele tientallen leden. Want er kwamen flink wat goede ideeën voorbij. Het leverde waardevolle inzichten op voor de toekomst van AMHC in het algemeen en voor veld 3 en het clubhuis in het bijzonder. Hoewel we de sessies met senioren en ouders van leden natuurlijk waarderen, was het bestuur vooral ook blij met de grote betrokkenheid van jeugdleden tijdens de sessies! Inmiddels heeft het bestuur een terugkijkbijeenkomst gehad met Wilco Huisman en worden in aanloop naar de ALV op dinsdag 1 juni de vervolgstappen bepaald. Wordt dus vervolgd!

Clubnieuws Overzicht