Algemene Ledenvergadering 2 november

Let op: Corona-app en ID noodzakelijk voor toegang.

De ALV van 2 november mag in het clubhuis plaatsvinden!
Vooraf aanmelden is niet noodzakelijk. Je kunt de ALV echter uitsluitend bijwonen op vertoon van je QR-code in de Corona-app in combinatie met een geldig identiteitsbewijs. De vergadering begint om 20:15 uur.

Tijdens de ALV gaan wij besluiten nemen over de vervanging van veld 3 en het aanbrengen van LED-verlichting langs de velden. Ook zal het bestuur de leden informeren over de plannen rondom het clubhuis. Een zeer belangrijke stap voor de toekomst voor onze vereniging! Tevens staat goedkeuring van de jaarcijfers van het afgelopen seizoen op de agenda en wordt Reinier Voûte voorgedragen als bestuurslid Verenigingszaken. Reinier stelt zich hier graag aan u voor.

De relevante stukken voor deze ledenvergadering vindt u hier (eerst inloggen).  Desgewenst kunt u de stukken ook via de secretaris van het bestuur opvragen. Gezien het belang van de onderwerpen nodigen wij iedereen van harte uit aanwezig te zijn. Uw bijdrage, mening en suggesties zijn belangrijk voor de toekomst van AMHC en het bestuur ziet u dan ook graag op 2 november in het clubhuis.

Clubnieuws Overzicht