Van de voorzitter

Veld 3 wordt een waterveld • verduurzamen met LED-verlichting.

Na een gedegen voorbereiding met onder meer diverse ledensessies, heeft de ALV afgelopen dinsdag een helder besluit genomen: veld 3 wordt komende zomer vervangen door een volwaterveld! Dat is goed nieuws voor de invulling van onze hockeytechnische ambities. Ook heeft de ALV besloten dat alle veldverlichting zo spoedig mogelijk wordt vervangen door LED. En dat is dan weer een eerste belangrijke stap in het verduurzamen van onze accommodatie. Ten slotte is over het clubhuis besloten dat een inventarisatie wordt gemaakt van de exacte wensen en de daarbij behorende investeringen.

Stuk voor stuk belangrijke besluiten! Verantwoordelijk bestuurslid Eric Veen lichtte tijdens de ALV diverse scenario’s toe. Daarbij was er veel aandacht voor de allerbelangrijkste voorwaarde voor het bestuur: dat de club structureel financieel gezond blijft. Niet voor niks is er de afgelopen jaren zo hard gewerkt om dit te bereiken! Terecht was er veel dank en respect voor alle tijd en energie die Eric, samen met diverse andere betrokkenen, hier de afgelopen 12 maanden in heeft gestoken. Wij kunnen nu aan de slag! En reken maar dat jullie daarover veel gaan horen, want hoe mooi is het om samen onze accommodatie nog mooier te maken!

Tijdens de ALV zijn ook de jaarcijfers van het afgelopen seizoen vastgesteld. Het wederom zeer degelijk werk van het Team Finance onder leiding van penningmeester Carel Limburg leidde tot complimenten van de Kascommissie. Ook veel dank aan penningmeester Alfred van Geijn van de Stichting Kunstgras Orderbos. Zijn inzet vanuit de SKO heeft het resultaat van AMHC zeer geholpen!

Last but not least: het bestuur is erg blij met de benoeming van Reinier Voûte tot bestuurslid Verenigingszaken. Hij maakt daarmee ons team weer compleet én verlaagt de gemiddelde leeftijd van het bestuur aanzienlijk. En dat is ook goed!

Tot slot wil ik iedereen nog eens erop wijzen dat AMHC een volledig rookvrije accommodatie is. Dat is misschien wat weggezakt, omdat we zo lang niet in zulke groten getale op de club waren. Maar laten wij ons allemaal weer aan deze afspraak houden.

Graag zien wij jullie snel weer op onze club, met of zonder aanpassingen in verband met aanvullende coronamaatregelen. Bij de vrijwilligersborrel en de huldiging van de herfstkampioenen op 27 november hopen wij in elk geval zo veel mogelijk mensen te mogen begroeten.

 

Clubnieuws Overzicht