Van het bestuur: grote veranderingen in 2022

Grote veranderingen voor AMHC • Nieuw veld 3 en led-verlichting • Bestuurswisselingen later dit jaar

Beste allemaal,

2022 is een jaar van grote veranderingen voor AMHC: eindelijk mogen wij weer, zoals normaal, aanwezig zijn. Lekker trainen, wedstrijden spelen, langs de lijn staan of juist aan de bar! Kortom, weer dat doen wat wij de afgelopen bijna 95 jaar gedaan hebben: een vereniging zijn! 2022 is ook het jaar dat wij veld 3 gaan vervangen door een vol-waterveld en de veldverlichting allemaal led wordt.

Bestuurlijk gaat er ook wat veranderen: Inge Hofland (bestuurslid Vrijwilligerszaken) en Carel Limburg (Penningmeester) zullen in de ALV van juni, na ruim drie hectische jaren, aftreden. In de november ALV treden ook Eric Veen (bestuurslid Zaalhockey en Accommodatie) en ondergetekende af. Daarmee zullen binnen zeven maanden vier van de zeven bestuursleden aftreden. Het bestuur is, om heel veel redenen (de aanpak van de zwakke financiële situatie enkele jaren geleden, de voortdurende improvisaties rondom de pandemie, de voorbereidingen voor de aanstaande investeringen, het verbeteren van de organisatie van de club, etc.) een hecht team geworden. Persoonlijk ben ik daar ontzettend trots op! Ik heb het vaak gezegd en geschreven: wat een voorrecht om met zo’n team een vereniging te mogen besturen.

Het is goed en dus tijd om het stokje over te dragen. Het is aan onze 'achterblijvende' bestuursleden (Viviane, Reinier en Wieger) om, samen met de ALV, een nieuw team te formeren. De aftredende bestuursleden gaan hier niet over, maar zijn wél erg gemotiveerd om hun opvolgers in te werken. 

Binnenkort verschijnen de vacatures en de functieomschrijvingen op de site. Mij rest slechts, namens de hele vereniging, de hoop uit te spreken dat veel mensen zich aanmelden om wat dan ook te doen voor de aller, allermooiste club van Nederland!

 

Met sportieve groet,

Edgar Breed
Voorzitter Apeldoornse Mixed Hockey Club

Clubnieuws Overzicht