Schenken aan AMHC voor veld, verlichting en verbouwing

Schenken aan AMHC kan fiscaal interessant zijn, omdat het geschonken bedrag aftrekbaar kan zijn voor de inkomstenbelasting.

Fiscaal gunstig schenken aan AMHC kan op twee manieren:

Door een periodieke schenking. Deze schenking dient minimaal vijf jaar achter elkaar te worden gedaan en moet via een schriftelijke overeenkomst. Bij schenking op deze manier is het jaarlijkse schenkingsbedrag helemaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Zie hiervoor ook de informatie over de Club van 1.000.

Door een eenmalige schenking. Een eenmalige schenking dient aan bijzondere fiscale spelregels te voldoen om (deels) aftrekbaar te zijn. Zo mag van het geschonken bedrag alleen het gedeelte dat boven een bepaalde drempel uitkomt, worden afgetrokken. Verder mag vervolgens ook niet meer dan een bepaald maximumbedrag in aftrek worden gebracht. De geldende drempel en het geldende maximaal aftrekbare bedrag kan worden berekend aan de hand van het bruto jaarinkomen. Voor een eenmalige schenking is geen notariële akte (of notaris) nodig. 

AMHC Apeldoorn is een zogenaamde ‘SBBI’ (Sociaal Belang Behartigende Instelling). Daarom is de club over schenkingen die zij ontvangt geen (schenkings)belasting verschuldigd.

Kortom: alle bedragen die bruto aan AMHC Apeldoorn worden geschonken, kunnen we netto besteden aan onze club, terwijl u zelf een bedrag terug kunt ontvangen van de Belastingdienst!

Handige links

Periodieke en gewone giften: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/aftrekposten/persoonsgebonden-aftrek/giften_aan_goede_doelen/periodieke_en_gewone_giften/

Hoeveel aftrek is mogelijk: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/aftrekposten/persoonsgebonden-aftrek/giften_aan_goede_doelen/hoeveel_aftrek_krijg_u/

Fundraising Overzicht