AMHC-Erelid Piet Joosten overleden

Een betrokken lid dat veel heeft bijgedragen aan AMHC Apeldoorn

Ons bereikte het droevige bericht dat AMHC - Erelid en Lid van Verdienste Piet Joosten op 26 september is overleden. Piet is van grote waarde geweest voor onze vereniging. Maar liefst 30 jaar heeft hij zich voor AMHC ingezet, in diverse (bestuurs)functies.

Hij had een groot hart voor de club, wat ook bleek uit zijn voortdurende interesse de afgelopen jaren. Wij zijn Piet zeer dankbaar voor zijn jarenlange inzet en voor alles wat hij heeft betekend voor AMHC.

Wij wensen zijn kinderen en familie veel sterkte met dit verlies. De afscheidsplechtigheid vindt plaats op zaterdag 1 oktober.

Een betrokken lid dat veel heeft bijgedragen aan AMHC Apeldoorn
Piet Joosten overleed vorige week en was één van onze langstlevende leden. Piet werd lid in 1959 lid van onze vereniging, op 25-jarige leeftijd. Hij heeft veel betekend voor AMHC en andersom heeft de club ook een belangrijke rol gespeeld in het leven van Piet, zijn vrouw Hans en hun kinderen. Niet alleen als spelende leden, maar ook als actieve commissieleden. In 1968 werd Piet Lid van Verdienste en na in totaal 30 jaar bestuursfuncties te hebben bekleed, werd hij in 1997 erelid. Maar het stoppen als actief lid betekende niet, dat hij niet meer betrokken was bij de club. Hij meldde zich dan af voor een ALV en wenste dan het bestuur een ‘vruchtbare vergadering’ toe.

Piet heeft gespeeld in Heren 1 en later jaren in de veteranen, waar hij op de positie midvoor (toen nog ‘spits’) speelde. Hij was coach van Dames 1. Dat waren niet in de minste jaren! Dames 1 werd kampioen van Oost en speelde om het landskampioenschap in Amsterdam, in het Wagener-stadion, waar zij helaas verloren. Zijn vrouw Hans speelde ook bij AMHC, bij de veterinnen en was ook actief betrokken bij de club, onder meer in de kantinecommissie.

Naast speler en coach was Piet ook actief lid in meerdere commissies. Als wedstrijdsecretaris ging hij met zijn kinderen ’s ochtends vroeg naar de club om de velden te keuren. Ook is hij jaren Penningmeester geweest in het bestuur. In die hoedanigheid ging hij tijdens de verbouwing in 1982 vaak ’s avonds even langs om te kijken. Mensen vonden dan de volgende dag briefjes in de bestuurskamer met zijn op- en aanmerkingen.

Het huidige bestuur van AMHC vindt het prachtig hoe iemand zó veel jaren zó betrokken is geweest bij onze vereniging en ook zoveel heeft bijgedragen. Wij zijn Piet daar zeer dankbaar voor. AMHC Apeldoorn heeft door het overlijden Piet een trouw erelid verloren.

 

Clubnieuws Overzicht