Piet Joosten (26 september 2022)

Een betrokken lid dat veel heeft bijgedragen aan AMHC

Piet Joosten overleed op 26 september 2022. Hij was één van onze langstlevende leden. Piet werd in 1959 lid van onze vereniging, op 25-jarige leeftijd. Hij heeft veel betekend voor AMHC en andersom heeft de club ook een belangrijke rol gespeeld in het leven van Piet en dat van zijn vrouw Hans en hun kinderen. Niet alleen als spelende leden, maar ook als actieve commissieleden. In 1968 werd Piet Lid van Verdienste en na in totaal 30 jaar bestuursfuncties te hebben bekleed, werd hij in 1997 Erelid. Maar het stoppen als actief lid betekende niet, dat hij niet meer betrokken was bij de club. Hij meldde zich dan netjes af voor een ALV en wenste het bestuur een ‘vruchtbare vergadering’ toe.

Piet heeft gespeeld in Heren 1 en in latere jaren bij de Veteranen, waar hij op de positie midvoor (toen nog ‘spits’) speelde. Hij was coach van Dames 1. Dat waren niet in de minste jaren! Dames 1 werd kampioen van Oost en speelde om het landskampioenschap in het Amsterdamse Wagener-stadion, waar zij helaas verloren. Zijn vrouw Hans speelde ook bij AMHC, bij de Veterinnen. Ook zij was zeer actief betrokken bij de club, onder meer in de kantinecommissie.

Naast speler en coach droeg Piet zijn steentje bij in meerdere commissies. Zo ging hij als wedstrijdsecretaris met zijn kinderen ’s ochtends vroeg naar de club om de velden te keuren - grásvelden, welteverstaan. Jarenlang is hij Penningmeester geweest in het bestuur. In die hoedanigheid ging hij tijdens de verbouwing in 1982 vaak ’s avonds even langs om te kijken. Mensen vonden dan de volgende dag briefjes in de bestuurskamer met zijn op- en aanmerkingen.

Het huidige bestuur van AMHC vindt het ronduit indrukwekkend hoe iemand zó veel jaren zó betrokken is geweest bij onze vereniging en ook zoveel heeft bijgedragen. Wij zijn Piet daar zeer dankbaar voor. AMHC Apeldoorn heeft door het overlijden Piet een trouw Erelid verloren.

In memoriam Overzicht