contributie seizoen 2023 - 2024

De contributie voor het seizoen 2023 - 2024 is als volgt vastgesteld:

De bedragen zijn in euro's.

De leeftijd die wordt gehanteerd, is de leeftijd op 30 september.
De leeftijd is bepalend voor de hoogte van de contributie ongeacht het team waarin gespeeld wordt.
Voorbeeld: Is iemand 17 en speelt bij de Jong Dames of Heren? Dan geldt de contributie voor de O12 t/m O18 jeugd.

Voor de lijntoeslag is juist het team waarin gespeeld wordt bepalend.

Senioren die niet in een lijnteam spelen, kunnen een deeltijdlidmaatschap afsluiten. Hierbij hanteert AMHC een korting van 40% op het Basis-contributiebedrag. De voorwaarden voor het deeltijdlidmaatschap vindt u hier.

Elk lid vanaf de O8 dat competitie speelt, draagt daarbij het geldende wedstrijdshirt. Dit wordt via een leaseconstructie verstrekt door AMHC. De jaarlijkse kosten à €15 worden bij de eerste incasso geïnd. Het volledige kledingreglement vindt u hier.

N.B. Voor gezinnen geldt een maximum van € 1.125,- op het totale basis-contributiebedrag.
Let op. Het gaat hier niet om een maximum factuurbedrag. Het maximum geldt alleen voor de som van de contributies en niet voor andere toeslagen zoals bijvoorbeeld lijnteamtoeslag of inschrijfgeld. Onder 'gezin' wordt een groep personen verstaan die een huishouden vormt dat op één adres woont en via één factuur de rekening betaalt.

Contributie Overzicht