De Clubscheidsrechterskaart ( C-kaart)

De KNHB stelt voor alle speelgerechtigde leden boven de 16 jaar de C-kaart verplicht.

 

Op AMHC is daarom besloten om de eerste jaars B-junioren op te roepen voor dit examen. Indien dit examen niet met succes wordt afgerond heeft het betreffende lid het jaar daarop de mogelijkheid tot herkansen om zo op tijd in het bezit te zijn van de C-kaart voordat hij/zij 16 jaar wordt.

Voor nieuwe leden van de vereniging welke ouder zijn dan 14 jaar en niet in het bezit zijn van de C-kaart wordt elk jaar ook de opleiding clubscheidsrechters gegeven. Zij zijn evenals de B-junioren verplicht hieraan deel te nemen en examen te doen. 

Indien een lid niet verschijnt voor zijn examen verliest speler direct zijn speelgerechtigdheid tot het moment dat het lid het examen heeft afgelegd.

Indien niet binnen 2 jaar het examen met succes wordt afgerond is de speler conform de KNHB regels niet meer speelgerechtigd voor door de bond uitgeschreven

Arbitrage Overzicht