Van de voorzitter: inspiratie en zorgen

Inspiratie voor de toekomst en zorgen over hoe we dat gaan realiseren

Als je nú vraagt wie in 1981 bij het legendarische Prince-concert in Paradiso was, levert dat meer mensen op dan dat er eigenlijk in de poptempel passen. Misschien denken mensen later ook zo terug aan de AMHC ALV van 10 november 2023.

Goed, ik overdrijf een beetje, maar het was een inspirerende ALV. Natuurlijk hadden we formele momenten, met het vaststellen van de begroting en een nieuw Huishoudelijk en Tuchtreglement, en het instellen van de Continuïteitscommissie. We namen afscheid van Wieger Droogh als bestuurslid Sportzaken, stonden nog even stil bij het terugtreden van Reinier Voûte uit het bestuur, we benoemden Edgar Breed tot erelid van onze vereniging en Jaap Venema tot nieuw Club van 100-lid. Wieger, Reinier, Edgar en Jaap: dank voor jullie inzet en bijdrage, nu en in de toekomst!

Maar inspirerend waren vooral de open vragenronde en ook de interactieve sessie onder leiding van bestuurslid Remon Jellema. Deze leverden heel veel input en inzicht op waar onze vereniging mee verder kan! Over de toekomst van onze accommodatie, over ledenbehoud en ledenwerving op alle niveaus, over toekomst van hockey in de regio en over allerlei zaken die ons nog meer #demooisteclubvannederland kunnen (en zúllen) maken.

Alleen, daar lopen we wel tegen een probleem aan: de inzet van vrijwilligers. Dat is – ik zeg het maar waar het op staat – een probleem binnen onze vereniging. Dat ligt niet aan de geweldige vrijwilligers die we hebben. Iedere week zetten zij zich in voor jou, op het veld, naast het veld en achter de schermen. Maar het ligt wel aan het feit dat we te weinig vrijwilligers hebben, waardoor het ‘werk’ neerkomt op te weinig schouders. Als vereniging zoeken we naar manieren om de inzet te verhogen. Maar tot nu toe levert dat te weinig op.

Wat dat betreft was het jammer, zo niet teleurstellend, dat de opkomst tijdens de Workshop Vrijwilligersbeleid zo laag was (dank aan diegene die er wél was!). Want onder leiding van bestuurslid Vrijwilligerszaken Jolanda Marring zoekt het bestuur naar manieren om het ongelooflijke potentieel binnen onze club ‘aan’ te zetten. Wat vinden júllie wat werkt? Hoe zien júllie de toekomst? Moeten we naar het verplichtende karakter zoals sommigen dat ook kennen van clubs ‘uit het Westen’? Moeten we naar de financiële prikkel zoals sommige tennisclubs ook in Apeldoorn het nét even minder vrijwillig maken? Heb jij ideeën hierover? Jolanda hoort het graag en komt zéker terug op dit punt dat zo belangrijk is voor onze vereniging.

In dat kader raad ik je trouwens van harte de bijdrage aan van ons nieuwe erelid, Edgar Breed. Naar aanleiding van zijn benoeming nam hij (direct de volgende ochtend!) de tijd om niet alleen de ALV te bedanken, maar ook om op te schrijven wat voor hem de waarde van AMHC Apeldoorn is, juist als vrijwilliger.

Met sportieve groet,
Roland Kroes, voorzitter AMHC Apeldoorn

Clubnieuws Overzicht