Nieuwe bestuursleden AMHC Apeldoorn

Menno Holterman en Erwin Renkema beoogd nieuwe bestuursleden • Jolanda Marring treedt terug uit bestuur

De afgelopen tijd heeft het bestuur goed met elkaar en ook met diverse actieve leden gesproken over de acties die nodig zijn om onze vereniging nog meer #demooisteclubvannederland te laten zijn. Hoe krijgen we een goed antwoord op de druk op ledenaantallen bij de jeugd? (iets dat helaas bij íedere sportclub speelt) Hoe speelt de club in op de groeiende interesse bij volwassenen voor AMHC? (bijvoorbeeld met de Kick Start trainingen en via instroom in teams) Hoe ziet het pad (en vooral de financiering) voor een nieuw clubhuis er uit? En hoe zorgen we dat we zaalhockey de ruimte kunnen geven die we willen? Het zijn ‘zomaar’ een paar belangrijke vragen voor bestuur én vereniging.

Onze lange termijn strategie ‘staat’, met onder meer de Strategische Visie van AMHC en ook het Hockeybeleidsplan. Die strategie blijft ongewijzigd. Het bestuur heeft wel besloten tot een andere indeling van de portefeuilles, zodat de structuur beter past bij wat AMHC nú nodig heeft om onze strategie te realiseren. Daarnaast was het ook nodig om naar de portefeuilleverdeling te kijken omdat Jolanda Marring het bestuur heeft gemeld actief te willen blijven op het gebied van vrijwilligerszaken, maar niet meer als bestuurslid. Het bestuur vindt het jammer dat Jolanda uit het bestuur gaat, vooral door de impuls die zij heeft gecreëerd voor vrijwilligerswerving en de Kickstarttrainingen. Maar we zijn enorm blij dat ze zich blijft inzetten voor vrijwilligerszaken binnen AMHC. Dankjewel Jolanda!

Wat betekent dit nu allemaal?

  • Voor hockeygerelateerde zaken worden de activiteiten verdeeld over twee bestuursportefeuilles: Hockey Technisch en Hockey Organisatie.
  • De eerste gaat zich richten op het technisch-inhoudelijke beleid van AMHC, zoals de Jongste Jeugd, (prestatie)hockey, inclusief aansturing van de technische staf.
  • Onder de tweede portefeuille valt alles dat nodig is voor trainingen en wedstrijden, zoals wedstrijdsecretariaat, arbitrage, materialen en kleding. Ook zal hier Zaalhockey onder vallen.
  • De verantwoordelijkheid voor alles wat met accommodatie te maken heeft, wordt onder één  portefeuille Accommodatie gebracht, inclusief bar en ook evenementen.
  • De aansturing van vrijwilligerszaken en ledenwerving komt te liggen bij de secretaris.

Daar horen natuurlijk ook namen bij!
Sinds het aflopen van zijn bestuursperiode heeft Wieger Droogh de portefeuille Sportzaken waargenomen. Beoogd bestuurslid Hockey Technisch is Menno Holterman, vader van Roos en Tijn (JO14-1) en actief betrokken bij AMHC als o.a. trainer en coach sinds zijn kinderen hockey(d)en. Erwin Renkema zal de portefeuille Hockey Organisatie oppakken. Hij is 47 jaar, vader van Myrthe (MO12-3) en Kirsten (MO9-1) en trainer/coach bij beide teams. Zowel Menno als Erwin is regelmatig ook langs de lijn te vinden als toeschouwer bij AMHC. Remon Jellema wordt binnen het bestuur verantwoordelijk voor de portefeuille Accommodatie. De functies van voorzitter, secretaris en penningmeester blijven dezelfde.

Binnenkort zal het bestuur in aanloop naar een nog in te plannen Algemene Ledenvergadering (naar verwachting in mei) meer vertellen over de officiële  bekrachtiging van een ander, over de portefeuilles en over de bijbehorende plannen En zullen Erwin en Menno zich natuurlijk verder voorstellen!

Clubnieuws Overzicht