Contributie-inning via ClubCollect

Vanaf het seizoen 2018-2019 werkt AMHC Apeldoorn voor het innen van de contributie samen met ClubCollect, een organisatie die ruime ervaring hiermee heeft. ClubCollect is een ondersteunende partij die ervoor zorgt dat contributie innen makkelijker gaat. Voor zowel de leden als de vereniging levert dit veel voordelen op. Het grootste voordeel voor leden is het betaalgemak, of zij nu ineens betalen of gespreid. Het grootste voordeel voor de club is het feit dat de verwerking veel eenvoudiger zal verlopen, met minder tijdsbeslag en minder kans op fouten.

Hoe zal het innen van contributie verlopen?

ClubCollect neemt de administratieve verwerking van de contributie-inning over. Maandag 24 september 2018 hebben alle leden per mail via ClubCollect een betaalverzoek ontvangen namens AMHC Apeldoorn. Deze mail bevat een link om naar de persoonlijke betaalpagina te gaan. In een beveiligde omgeving kunnen leden aangeven ineens te betalen (via iDeal of automatische incasso) of gespreid te betalen (via automatische incasso). Bij de keuze voor gespreid betalen wordt een afschrijving altijd voorafgegaan door een aankondiging, zodat men altijd op de hoogte is. Eventuele vragen kunnen via de persoonlijke betaalpagina. Ook zijn op de persoonlijke betaalpagina alle facturen in te zien. 

Omgang met persoonsgegevens

Omdat ClubCollect betaalverzoeken zal sturen namens AMHC Apeldoorn, delen wij enkele persoonsgegevens met hen, zoals het adres, telefoonnummer en e-mailadres. Deze persoonsgegevens zullen nooit verder worden verspreid of worden gebruikt voor commerciële doeleinden. De verwerking van de persoonsgegevens vindt geheel conform de vereisten onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens plaats (artikel 8 onder b Wbp). Vanuit ClubCollect staat dit ook toegelicht in hun Privacy Statement.

Wanneer u niet betaalt

Wanneer u het eerste betaalverzoek verzuimt te betalen volgt er een herinnering. Mocht de betaling uitblijven ontvangt u een eerste aanmaning. Als vervolgens na de tweede aanmaning het openstaande bedrag niet binnen 15 dagen wordt betaald, zijn wij helaas genoodzaakt deze vordering uit handen te geven aan een incassobureau. Alle hieruit voortvloeiende kosten zullen geheel voor uw rekening komen en bedragen 15% van de vordering met een minimum van € 40,-. Deze bedragen worden vermeerderd met 21% BTW. Bovendien kan de wettelijke rente berekend worden. Indien de vordering via een deurwaarder ingevorderd wordt, worden deze kosten ook doorberekend.

Meer informatie

Op de website van ClubCollect is nog meer informatie te vinden over hun werkwijze. De actuele contributiebedragen zijn hier terug te vinden. Voor verdere vragen over de samenwerking met ClubCollect, kunt u altijd terecht bij de penningmeester.