De Ledenadministratie

Relaties van AMHC zijn onder andere: leden, vrijwilligers, sponsoren en donateurs. Hierbij worden niet alleen NAW-gegevens geregistreerd, maar ook de functiegegevens, zoals bestuursfuncties of vertegenwoordigende functies (vrijwilliger, commissielid, etc.), of soort sponsor (hoofd-, club-, team-, bordsponsor, etc.), donateur, etc.

AMHC respecteert de Wet Bescherming Persoonsgegevens, vandaar dat de ledenadministratie op toeziet dat de relatiegegevens niet aan derden worden verstrekt. Commissieleden van AMHC hebben onder strikte voorwaarden toegang tot de relatiegegevens die zij voor hun eigen functioneren nodig hebben.

Adres ledenadministratie

Monique Schoonen
Zuiderlaan 30
7322 HL Apeldoorn 
Telefoon:    055-5217120   of   06-1833 5702

ledenadministratie@apeldoornsemhc.nl