Opzeggen? Graag vóór 1 mei!

We hopen natuurlijk dat je lang bij AMHC Apeldoorn blijft hockeyen en lid zult zijn van de vereniging. Maar dat gaat niet altijd.

Wil je opzeggen, zorg er dan voor dat je dit op tijd doet volgens het onderstaande stappenplan. Dat kan jou én AMHC geld en moeite schelen. De datum van 1 mei is hierin belangrijk: in de eerste week van mei moeten clubs namelijk bij de KNHB aangeven met welke teams ze aan de competitie van vólgend seizoen meedoen. Om dat te kunnen doen, moet AMHC natuurlijk weten hoeveel leden er zijn.

Wat moet je doen als je (voorwaardelijk) wilt opzeggen?

  • Opzegging van het lidmaatschap voor het komende seizoen dient vóór 1 mei van het lopende seizoen schriftelijk of per e-mail aan de ledenadministratie te worden doorgegeven.
  • Hoewel niet verplicht, stellen we het op prijs wanneer je de reden van de opzegging meldt.
  • Het is mogelijk om je lidmaatschap onder voorbehoud op te zeggen. Dit kan uitsluitend na overleg met de ledenadministratie en met opgaaf van redenen. Uiterlijk 1 augustus moet de definitieve opzegging vervolgens schriftelijk of per e-mail aan de ledenadministratie te zijn ontvangen. Doe je dat niet, dan wordt het lidmaatschap gecontinueerd en is er ook contributieverplichting.

Ledenadministratie

Heb je vragen? Neem dan contact op met de ledenadministratie, het liefst per e-mail. Annette Juijn of Diana Juijn neemt vervolgens contact met je op. Vragen of opzeggingen per post kun je bovendien richten aan:

Ledenadministratie AMHC Apeldoorn
Erasmuslaan 60
7316 HS Apeldoorn