Informatie Zaalhockey Seizoen 2019-2020

Speeldagen Zaalhockey

Het zaalseizoen start dit jaar op 7 december en eindigt op 16 februari. De data 1, 21, 22, 28 en 29 december en de laatste weekenddagen in februari (22, 23 en 29 februari) zijn reserve dagen. In principe zal daar niet gespeeld worden tenzij de bond door beperkte beschikbaarheid van hallen genoodzaakt wordt deze data in te plannen. Intentie van de KNHB is de voorjaarsvakantie en de weekenden rondom Kerst vrij te houden. 
In tegenstelling tot het veld kunnen teams zowel op zaterdag als op zondag wedstrijden spelen. De speelkalender 2019-2020 is als bijlage bijgevoegd.
 

Trainen en/of Competitie Spelen

Vanaf dit seizoen is het uitgangspunt dat Jongste Jeugd en Junioren de zaal in gaan. Tot en met de E6-tallen zal in de zaal worden getraind. Vanaf de 8-tallen zullen teams trainen en aan de competitie deelnemen. Voor de 6-tallen zullen we bij voldoende interesse in februari 2020 een zaaltoernooi organiseren. 

Indeling Teams

De KNHB gaat in de zaal de jeugdteams indelen aan de hand van de veldindeling gecombineerd met de ranking aan de hand van de standen. De zaalteams worden dus in principe vergelijkbaar ingedeeld als in het veld waarbij door de kleinere poules wel wat verschuivingen kunnen optreden. De KNHB zal voor de ranking de standen tot en met 29 september gebruiken

Voor de topklassen wordt de indeling gedaan aan de hand van de indeling op het veld. Voor A en B worden eerst de teams uit de landelijke topklasse geplaatst, daarna aangevuld met de teams uit de landelijke subtop waarbij waar nodig de veldstanden voorafgaand aan de publicatie van de definitieve poule-indeling zaal (6 oktober) worden gebruikt. Voor C-jeugd wordt bij de topklassen ook de veldindeling gevolgd – dus de teams in de topklasse veld vormen ook de teams in de topklasse zaal waarbij de stand van 6 oktober gebruikt wordt om de toelating tot zaal topklasse te bepalen. Bij C wordt de topklasse in principe 7 teams uit oost en 3 teams uit noord gevormd. In de zaal jeugd topklassen worden alleen de 1e teams toegelaten vanwege het beperkte aantal teams in de zaal.  

Bij de senioren geldt de indeling op basis van de eindstanden en de gekoppelde promotie/degradatie van het vorig seizoen. 

Contributie Zaal

Voor trainen en/of spelen in de zaal wordt zaalcontributie geheven. De contributie-bedragen voor zaalseizoen 2019-2020 staan vermeld op pagina Contributie.

Belangrijke Data

- Inschrijving Teams bij KNHB voor 24 september 2019

- Publicatie voorlopige indeling teams op 2 oktober 2019

- Publicatie definitieve indeling teams 11 oktober 2019

- Publicatie wedstrijdprogramma rond 12 november 2019

- Zaalhockey Clinic eind november 2019 (definitieve datum volgt)

- Start competitie op 7 december 2019 

Meer informatie over zaalhockey volgt in de komende weken. 

Vragen

Heb je vragen over zaalhockey, stuur dan een email naar zaal@apeldoornsemhc.nl.

 

 

Lees meer