Vertrouwenscontactpersoon AMHC

Vertrouwenscontactpersoon AMHC
AMHC wil een hockeyclub zijn waar iedereen zich veilig voelt en met plezier hockeyt. Daarom vinden we het belangrijk om onaangename en ongewenste zaken zoals pesten, (seksuele) intimidatie of discriminatie binnen onze club te voorkomen en waar nodig bespreekbaar te maken. 
Hiervoor zijn er twee Vertrouwenscontactpersonen aangesteld. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor hockeyers, ouders, toeschouwers, commissieleden, vrijwilligers, en/of bestuursleden met een klacht of een vraag met betrekking tot de algemeen geldende gedragsregels. 

“De belangrijkste rol van de vertrouwenscontactpersoon is om jouw gevoelens serieus te nemen, je inzicht te geven in de situatie en te adviseren hoe jij hier het beste mee om kunt gaan. De vertrouwenscontactpersoon gaat hier vertrouwelijk mee om en laat de regie van het te volgen traject altijd bij jou.”

Met wat voor vragen kun je bij de vertrouwenscontactpersonen terecht?
Als je vragen hebt of de manier van omgaan met elkaar binnen jouw team klopt, dan ben je welkom bij de vertrouwenscontactpersoon. De vragen die je hebt kunnen bijvoorbeeld gaan over:
• pesten en gepest worden;
• het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort;
• grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig;
• een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft;
• je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team;
• je vraagt je af of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is;
• iemand heeft je direct of indirect beschuldigd van ontoelaatbaar gedrag;

Met welke vragen kunnen de vertrouwenscontactpersonen je niet helpen?

  • meningsverschillen met trainers of coaches
  • klachten over teamindelingen
  • sportinhoudelijke vragen

Hoe zijn de vertrouwenscontactpersonen bereikbaar?
Het mailadres is vertrouwen@apeldoornsemhc.nl.
Als je je telefoonnummer achterlaat dan word je zo spoedig mogelijk door één van de vertrouwenscontactpersonen teruggebeld.

Wie zijn de vertrouwenscontactpersonen?

Ingrid Kempen 
Ik ben huisarts en moeder van 3 kinderen. Mijn dochter hockeyt al 8 jaar bij AMHC. Via deze weg ben ik bekend met het reilen en zeilen binnen de club, maar niet direct betrokken als staf- of bestuurslid waardoor indien nodig de juiste objectiviteit en integriteit gewaarborgd blijft.

Mieke van der Linden
Als mediator bij mijn bureau DOOR1DEUR voer ik dagelijks vertrouwelijke gesprekken die vaak emotioneel beladen en persoonlijk zijn. Ik hockey met veel plezier met de trimmers en het bedrijfshockeyteam DOOR1DEUR. Daarnaast ben ik voorzitter van de Stichting Bedrijfshockey Stedendriehoek. Dit staat los van AMHC en dus ook van mijn nevenfunctie als vertrouwenscontactpersoon.

Vertrouwenspunt sport NOC*NSF
Als je liever contact hebt met iemand van buiten de vereniging dan kun je ook contact opnemen met het vertrouwenspunt sport van NOC*NSF. Deze hulplijn is op werkdagen bereikbaar van 8 tot 22 uur en op zaterdag van 12  tot 16 uur. 
Het telefoonnummer is 0900 – 2025590. Het emailadres is  vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl. 
Zie ook de website van NOC*NSF voor meer informatie www.nocnsf.nl/vertrouwenspuntsport.
Een melding bij NOC*NSF kan overigens ook volledig anoniem.

Bekijk het onderstaande animatiefilmpje waarin het doel van het Vertrouwenspunt Sport wordt uitgelegd. 
 https://youtu.be/bT9FQi9TAwE